ว่าด้วยเรื่อง Dilantin

ขนาดการใช้ยา Dilantin ที่ถูกต้อง การให้ Loading dose และวิธีเตรียมยาที่ถูกต้อง

Dose
ผู้ใหญ่ : Initially 100 mg tid (Max:600 mg/day)
Maintainance 300 mg OD (Dilantin Kapseal) หรือ 100 mg tid / 100 mg qid (Dilantin Infatab)

เด็ก : Initially 5 mg/kg/day แบ่งให้วันละ 2-3 ครั้ง
Maintainance 4-8 mg/kg/day (Max:300 mg/day)

Loading dose :
  • การให้ยาที่เหมาะสมเพื่อให้ระดับยาถึง steady-state คือ การให้ยา 1 g โดยแบ่งให้ 3 ครั้ง ครั้งละ 400 mg, 300 mg, และ 300 mg ห่างกัน 2 ชั่วโมง (การให้ยาแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 400 mg)
  • หลัง loading dose สามารถให้ maintainance dose ได้ภายใน 12 ชั่วโมง
**ในกรณี severe case สามารถ loading ด้วยการให้ยาฉีด (Dilantin 250 mg injection)
ผู้ใหญ่ : Loading dose: IV 10-15 mg/kg (ให้ที่ rate ประมาณ 50 mg/min)
Maintainabce dose: IV 100 mg q 6-8 hr
  • ส่วนใหญ่ให้ 1 g โดยใช้ Dilantin 250 mg injection # 4 vial ผสมใน NSS 100 ml (final Conc. ไม่เกิน 10 mg/ml) และให้ภายใน 20-30 นาที (ห้ามผสมใน D5W)
ทารกและเด็ก: Loading dose: IV 15-20 mg/kg (ให้ที่ rate ประมาณ 1-3 mg/kg/min)

**Dilantin injection ที่เปิดใช้แล้วสามารถเก็บไว้ได้ 24 ชั่วโมง (ไม่ว่าจะ dilute แล้วหรือไม่)

**ไม่ควรใช้ยาฉีดนานเกิน 7 วัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์มี alcohol และ propylene glycol ซึ่งมีผลกดการเต้นของหัวใจ
**ควร flush สาย IV ที่ให้ยาด้วย NSS ทั้งก่อนและหลังให้ยา

***การให้ Dilantin ในผู้ป่วยที่ on NG tube***ควรเลือกใช้ยารูปแบบ Infatab 50 mg แทนรูปแบบ Kapseal 100 mg โดยให้ 2 tab q 8 hr (feed ยาห่างจากอาหาร ~ 2 hr.)

*ข้อมูลจากบริษัทผู้ผลิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น