ยาฉีด vs การผสม

...ไปพบ website ดีมีประโยชน์ เกี่ยวกับข้อมูลการผสมยาฉีดซึ่งเป็น project การพัฒนาฐานข้อมูลยาฉีดโดยความร่วมมือระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
...แอบ link มาไว้เพื่อให้ search ข้อมูลได้ง่ายและสะดวกขึ้น
สนใจ ลองดูที่ http://202.28.48.70/dis/senior/index.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น